For bedrifter

Erfaring fra forsøk gjort i Danmark viser at bedrifter som tilbyr muskelterapi til sine ansatte har dekket inn disse kostnadene i løpet av seks måneder.  I de påfølgende seks måneder sparer bedriften penger!

Muskelterapi ute på bedriften er en win-win situasjon for både arbeidstaker og virksomhet. Medarbeideren blir gladere og sunnere. Virksomheten blir bedre og sunnere, muskelterapi reduserer dessuten sykefraværet.

I korte trekk innebærer en bedriftsavtale følgende:

 • Kommer til din arbeidsplass
 • Ergonomiveiledning er en del av tilbudet
 • Blir gitt av en profesjonell terapeut
 • Varer i ca 50 minutter.
 • Muskelterapi kan gis fullt påkledd
 • Behandlingen blir tilpasset dine individuelle behov
 • Vår behandling gjør deg avslappet og forfrisket så du med ny energi kan gjenoppta arbeidet
 • Hurtig å sette opp og tar liten plass
 • Én konsulent kan behandle på 8-10 personer per dag
 • Lønnsomt og effektivt for alle parter
 • Dokumenterte virkninger